Top
1992'den bugüne inovasyon ve yapay zeka yazılım geliştirme
Yapay Zeka İnovasyonunun Tanımı

Günümüzün hızla değişen rekabet ortamlarında ayakta kalabilmek için şirketlerin ürünlerini, hizmetlerini sürekli olarak değiştirmeleri ve yenilenmeleri gerekmektedir.
Bu yenilenme işlemine Yapay Zeka ile İnovasyon adı verilir.

İnovasyon yeni ürün, yenilenmiş ürün, iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirme, yeni fikirlerden doğar. Yapay Zeka sürekliliği olması gereken bir faaliyettir. Bu nedenle ortaya çıkan verilerin sizi, ürünlerinizi, hizmetlerinizi geliştirerek daha iyi hale getirmek ve sonuçta firmaya rekabet gücü kazandıracak şekilde pazarlanan bu fikirlerin ve sonuçlarının tekrar tekrar değerlendirilmesi ve yeni getiriler için yaygınlaştırılarak kulanılması gerekir. Bu sayede doğacak yeni fikirler ise yeni inovasyon faaliyetlerini doğuracaktır.

İnovasyon, ya radikal fikirler sonucu daha önce denenmemiş ve geliştirilmiş ürün veya üretim yöntemlerinin ortaya çıkarıldığı büyük atılımlarla oluşur "radikal inovasyon", ya da adım adım yapılan, bir dizi geliştirme ve iyileştirme faaliyetini içeren çalışmaların bir sonucu olarak ortaya çıkar.

Araştırma geliştirme "Ar-Ge", inovasyon için gereken en önemli faaliyetlerden biridir.
Ancak girişimci inovasyon yoksa, diğer bir deyişle Ar-Ge’yi yapanların girişimcilik niteliği yoksa, değer yaratılamaz Ar-Ge sonuçları inovasyona dönüştürülemez.
Dolayısıyla, teknoloji tabanlı firmalar dışında kalan tüm firmalarda yürütülen inovasyon çalışmaları sadece teknolojik inovasyonu değil, pazarlama inovasyonunu da kapsar.

Teknolojik İnovasyon

Teknolojik inovasyon, teknolojik ürün ve süreç inovasyonunu kapsar. Burada ürün, hem fiziksel bir ürünü hem de hizmeti ifade etmektedir. Teknolojik olarak yeni bir ürünün veya sürecin geliştirilmesinin yanısıra, mevcut ürün ve süreçlerde önemli teknolojik değişikliklerin yapılması da bu kapsamda değerlendirilir. Ürünün pazara sunulması ve sürecin üretimde kullanılması ile inovasyon gerçekleştirilmiş olur. Teknolojik ürün inovasyonu, tüketiciye yeni veya iyileştirilmiş hizmetler sunmak amacıyla performans özellikleri artırılmış bir ürünün geliştirmesini, ticarileştirilmesini ifade eder. Teknolojik süreç inovasyonunda ise, yeni veya önemli ölçüde gelişmiş bir üretim ya da dağıtım yönteminin uygulanması söz konusudur.

Pazarlama inovasyonu

Yeni tasarımların, ürünlerin ve pazarlama yöntemlerinin geliştirilmesi veya uyarlanarak kullanılması ile bir firmanın rekabet gücünün yükseltilmesidir.

İnovasyon icat değildir, icatların sonuçlarından yararlanabilir ancak asıl önemli olan ekonomik getirisi olan, henüz yapılmamış, bilinmeyen birşeyleri yapmaktır.
Bu nedenle de fikirler ve kavramlar önem kazanır.

Mevcut ürünlerde, hizmetlerde ve süreçlerde tamamlanmayı bekleyen küçük parçalar, büyük inovasyonları doğurur. Sony’ye milyarlarca dolar kazandıran küçültülmüş kulaklıklı kasetçalar (Walkman) gibi. İnovasyon için fırsatları ararken bir firmanın şu anda mümkün olanı daha çok değer elde eder hale nasıl getirebiliriz?, Ne tür bir adım atarsak ekonomik sonuçlarımızda olumlu yönde değişir?, Tüm kaynaklarımızın kapasitesini ne tür bir değişiklik artırır? sorularına yanıt araması gerekir. Başarılı bir inovasyon, farklı düşünmek ve farklı yapmakla gerçekleşir.

Ayakta kalmak ve rekabet etmek için alıcıların ürünlerimizi tercih etmelerini sağlamalıyız. Tercih edilmek için ürünlerimize eklediğimiz özellikler inovasyondur. İnovasyon, bir şirketin daha yüksek kar marjı kazanmasına neden olsa da bunun ne kadar süreceğini tahmin etmek imkansızdır. Günümüzde gelişen teknolojinin, değişen müşteri isteklerinin, bilgiye ve teknolojiye kolaylıkla erişen rakiplerin inovasyonu taklit etme becerilerinin hızlarını düşünürseniz, tek bir inovasyonla elde edilen rekabet avantajının ne kadar kısa sürebileceğini tahmin edebilirsiniz. Bu nedenle, sürekli olarak inovasyon yapmak gerekir.

Malatya Teknokent
Bulgurlu Mah. Kanyon Cad. No:89
A Blok 202
Battalgazi / Malatya
Virtual Reality Ofis
Reşit Paşa Mah. Katar Cad. No:4/1101
İtü Arı Teknokent Arı 3 Binası
İstinye / Sarıyer / İstanbul