Top
1992'den bugüne inovasyon ve yapay zeka yazılım geliştirme ve teknoloji destek

Ayakta Torba ve Saşeler

Yatay paketleme makinesinde esnek bir folyo boşaltılır, paketler şekillendirilir ve 2 tarafa kapatılır, isteğe bağlı olarak aşağı tarafa da kapatılabilir. Ürünle dikey olarak doldurulduğunda paket üst taraftan kapatılır. İsteğe bağlı olarak son kapama yapılmadan önce bir musluk eklenebilir. Tüm bunlar esnek paketleme malzemesinin yatay olarak hareket etmesiyle gerçekleşir ancak paket yönü hala dikey olarak kalır. Aşağıdaki resim ara çalışmalı, kam tarafından çalıştırılan bir makine gösterir. 4'den 6'ya kadar olan bu bölümler genellikle bir karusel kurulumunda olacak şekilde makineler de vardır.

Ayakta torba paketi

Bir saşe ile birlikte folyo katlanır ve kapatılır. Ayakta torba ile altta bulunan folyoya ilk önce “W” şekli verilir ve ardından folyo yalnızca köşelerden kapatılır. Bu, paketin ayakta durmasını sağlayan oval bir alt şekil yaratır.

  Ana fonksiyon

 • Film boşaltma ve şekillendirme : Esnek folyoyu alır ve temel şekle katlar.
 • Torba/Saşe yapımı : Kenarları ve isteğe bağlı olarak altı kapatır.
 • İşaretleme, çekme ve kesme : Algılama, doğru ve ayrı paketler.
 • Açma ve doldurma : Ürünle doldurmak için paketi hazırlayın.
 • Genişletme ve kapatma : Paketin üstünü kapatın.
 • Kol taşıma : Ayrı paketlerin hareketlerini yönlendirir.

Döner paketleme bıçakları (servo sürücülü)

Ambalaj malzemesi ürün beslemesinin üst kısmına takıldığında, Yatay Biçimlendirme, Dolum ve Ambalajlama (HFFS) akış sarma makineleri yatay olarak çalışarak ürünü bir filmle çevreler. Film ürünün alt kısmına dikey olarak sarıldıktan sonra döner bıçaklar kenarları enine kapatır ve aynı anda bireysel paketler halinde keser.

Ana fonksiyon

HFFS akışta sarma makineleri, büyük miktarda katı ürünün yüksek hızda ambalajlanması için uygundur. Çikolata ürünleri genellikle ısıtılmamış paketleme bıçaklarıyla paketlenir. Bu soğuk kapatma teknolojisi, paketleri kapatmak için preslenen, üzerinde önceden uygulanmış yapıştırıcı bulunan bir folyodan yararlanır.

 • Folyo Açma : Folyoya doğru gerilimin uygulanmasını sağlar.
 • Ürün besleme ve algılama : Mükemmel bir aralık sağlar ve "ürün olmadığında poşet kullanılmayacağını" algılar.
 • Yatay çekme ve ambalajlama : Uzunlamasına film taşıma, konumlandırma ve entegre işaret düzeltme ile ambalajlama.
 • Enine ambalajlama ve kesim : Kenarlar kapatıldıktan sonra döner bıçak kullanarak paketleri birbirinden ayırır.
 • Paketlenmiş ürün dışarıya besleme : İsteğe bağlı olarak, otomatik dışarıya besleme sistemleri için ürünleri aralıklarla dizerek ikincil paketleme adımına nakletme.

Palete yükleyici kartezyen (gantry) robot pick & place uygulamaları için lineer ve kartezyen (X-Y-Z) koordine edilmiş robotlardır. Eksenler robot kolu gibi dönmezler; aksine birbirlerine doğru lineer bir şekilde kayarak hareket ederler.

Makinenin ana fonksiyon grupları

Yüksek pozisyonlama hassasiyeti ile büyük iş alanlarına erişilebilir. Portal yapı, robot kolundan daha az yer kullanır ve sağlamlık sağlar. Değiştirilebilir tutucu kollar bu tip robotların çok farklı tipteki yüklerle birlikte çalışmasını sağlar.

 • Ürün içeri besleme: Karton kutu gibi istiflenebilir nesne.
 • X-Y hareket sistemi: Nesneyi palet konumuna taşır.
 • Z hareket sistemi: Nesneyi yukarı ve aşağı hareket ettirir.
 • Alıp döndürme: Nesneyi yakalar ve döndürür.
 • Palet dışarı besleme: Tam istiflenmiş palet çıkışı.

Mukavva, döner besleyici aracılığıyla magazinden çıkarılarak taşıma bandı yoluyla tek bir şerit üzerinde alma ve bırakma sisteminin alma konumuna kadar taşınır. Ürün grupları, birbirinden bağımsız çalışan iki robot tarafından alınarak mukavvaların üzerine istiflenir.

Makinenin ana fonksiyon grupları

Ardından, yüklenen mukavva presleme bantları aracılığıyla bir katlama istasyonuna aktarılır ve burada iki yanal taşıma bandı, kartonun kesin bir şekilde konumlandırılmasına yardımcı olarak üst kanatların içeri sokulması ve kilitleme kulakçıklarının katlanması için yapıştırıcının toplanmasını sağlar. Sonuç olarak ürün grubunun kartondan kaymasını önleyen tutma kulakçıklarına sahip bir mukavva kılıfa sıkı bir şekilde sarılmış bir ürün grubu elde edilir.

 • Döner yerleştirici
 • Robotik besleme modülü: Görüş kılavuzlu robotik sistem, ürün grubunu düz ve boş bir mukavvanın üzerine aktararak burada istifler.
 • İndeksleyici taşıma bantları: İki itme kulpu, kartonun arka tarafına takılarak kılıfı katlama istasyonuna doğru sürer.
 • Yukarıdan presleme bandı: İki baş üstü presleme bandı ürün grubunu sıkı bir şekilde kavrayarak yanal katlama işlemini gerçekleştirir.
 • Yanal indeksleyici taşıma bantları: İki kulp kartonun yanal arka tarafına takılarak kılıfı yapıştırıcı uygulama ve kanatların kapatılması adımlarına doğru sürer.
 • Üst panel kapatma ünitesi: Üst paneller, iki kanat katlama plakasının dönüşümlü hareketiyle katlanır. Her plaka, bantla sürülen bir doğrusal eksen üzerine monte edilmiştir.
 • Yapıştırıcı dağıtıcı: Her bir mukavva yanal taşıma bantlarıyla ilerletilirken, limit anahtarları döngünün en doğru konumlarında yapıştırıcı tabancalarını açıp kapatmak için çıkışları ateşler.
 • Yukarıdan kareleme sistemi: Kartonlar itme ve tutma kulpları arasında yakalanır. 3 işlem noktasıyla 3 bantlı sistem, kanatları hizalayarak mükemmel bir kare şekli oluşturur.
 • Delme istasyonu: Kilit kulakçıklarının içe doğru katlanması için döner bir sistem kartonun yan duvarını deler.

Makine paralel olarak çalışan iki besleme konveyörü çerçevesine monte edilene bir robottan oluşur. Bir konveyör ürünleri taşırken, diğer konveyörde karton taşınır. Robot konveyör bandındaki ürünleri rasgele alarak hareketli kartonlara yerleştirir. Hareketli ürünlerin anlık konumları sabit bir kameradan görüntü alan bir görsel denetim sistemiyle belirlenir. Aynı anda kartonların konumunu izlemek için bir kayıt sensörü kullanılır. Bu sistem, her iki konveyörün hassas şekilde izlenmesine olanak sağlayarak robotun bir konveyördeki ürünleri alarak diğer konveyördeki kartonlara yerleştirmesine imkan tanır.

Robotik kontrol sistemi

Robotik sistemler Birincil besleme modülü veya İkincil ya da Son hat dışı yükleme modülü olarak verimli şekilde kullanılabilir. Robotik yazılım nesne kütüphanelerinin IEC kontrolörlerine entegre edilmesiyle, robotlar kolay uygulanabilir ve kolay bakım yapılabilir hale gelmiştir; bu durum robotların kullanımını artırmıştır.

Makinanın ana fonksiyon grupları

 • Ürün besleme konveyörü: Servo kontrollü konveyör bandı, bant yüzeyine rasgele yerleştirilen ürünleri taşır.
 • Ürün tanıma ve kayıt: Görsel denetim kamerası ve enkoder ürünlerin konumlarını kaydeder ve FIFO veri önbelleğindeki verileri robota gönderilmeden önce dinamik olarak saklar.
 • Karton besleme konveyörü: Kartonun ön ve arka kısmına temas eden konumlandırma ayağına sahip iki servo kontrollü yatay zincir şeklinde sağlanır.
 • Karton algılama ve kayıt: Encoder ve kayıt hücresi kartondaki boş yuvaların konumunu kaydeder ve FIFO veri önbelleğindeki verileri robota gönderilmeden önce dinamik olarak saklar.
 • Robot kontrollü taşıma sistemi: Delta-3 robot hareketli ürünleri alır ve hareket eden konteynerlere yerleştirir.

Isıyla yapıştırılan etiketler ağ formuna sahip bir rulo şeklinde sağlanır. Etiketlenmemiş şişeler besleme konveyörüyle taşınır ve sayıları dönen bir besleme vidasıyla belirlenir. Şişeler etiketleme makinesine girerken bir tetikleme hücresinden geçer, ağ formundaki etiketler açılarak bir mandrel tarafından tüp formuna getirilir, baskı grafiğe uygun şekilde beslenip kesilerek daha sonra buhar tüneline taşınacak olan şişeye uygulanır.

Etiket yapıştırıcı ve Ambalaj fırını

Yüksek hızlı etiket yapıştırıcı, film ilerlemesini baskı grafiğe uygun şekilde, iki ardışık kesme işlemi arasında belirli aralıklarla kontrol eder. Buhar tüneli ısıyla yapıştırılan etiketler için gerekli ısıyı üretir ve etiketlerin şişeye mükemmel şekilde yapışmasını sağlar.

Makinenin ana fonksiyon grupları

 • Kayıt işareti algılama
 • Düzleştirici mandrel
 • Film ilerletme tekerlekleri: İki kavrama silindiri mandrel etrafında döner. Film, silindirler ve mandrel arasında ilerler.
 • Kesici ünitesi: Kesici, dönüş yönünde çalışan iki üst üste binmiş halkadan oluşur. Bu halkalar arasındaki hız farkı, bıçakların geri çekilme konumu ile kesme konumu arasında hareket etmesini sağlar.
 • Çıkartma tekerlekleri: Çıkarma mekanizması ağın kesilen kısmını konteynerin üzerine taşır.
 • Çıkartma tetikleme hücresi: Çıkartma, nesnenin hücreden geçmesinin sonucu olarak gerçekleşir.
 • Merkezi motor ve enkoder ekseni
 • Aşağı kaydırma makaraları
 • Isıyla Yapıştırma fırını
Malatya Teknokent
Bulgurlu Mah. Kanyon Cad. No:89
A Blok 202
Battalgazi / Malatya
Virtual Reality Ofis
Reşit Paşa Mah. Katar Cad. No:4/1101
İtü Arı Teknokent Arı 3 Binası
İstinye / Sarıyer / İstanbul